artikel

Tack för stödet!

Tack till alla som ställde upp och stärkte Vänsterpartiet både i Sverige och i Kungälv!

Tack till er som röstade och ett extra stort tack till er som deltog i vårt lokala valarbete med flygbladsutdelningar, valtält och politiska diskussioner med mera!

Vänsterpartiet har varit en del av den styrande majoriteten i Kungälv den senaste mandatperioden och vi var det enda av samarbetspartierna som fick ett ökat stöd i valet. Som det ser ut nu så fick vi lite mer än en procent fler röster än sist. Detta ser vi som ett tecken på att Kungälvsborna vill ha en rödare och mer rättvis och jämlik politik och vi ska göra allt för att förvalta det ökade förtroendet vi tilldelats.

Kampen fortsätter!

Kopiera länk