• Hem
 • Vår politik
sida

Vår politik

 

Vänsterpartiet – Ett Kungälv för alla

Vid kommunalvalet 2014 ökade Vänsterpartiet sina mandat i kommunfullmäktige från två till tre. I samverkan med andra partier drev vi följande frågor med framgång:

 • Löftet om fria resor för pensionärer och skolungdom har infriats.
 • Ökat bostadsbyggande.
 • Nätet med gång- och cykelbanor har utökats.
 • Färre barn i barnomsorgsgrupperna.
 • Stor satsning på kollektivtrafiken, nytt resecentrum, förhandlingar med Västtrafik pågår om fler linjer i kommunens ytterområden.
 • Full behovstäckning inom äldrevården.
 • Löften om fler konstgräsplaner och idrottsplatser har uppfyllts, fler bouleplaner, en hall för is-idrotten planeras vid Yttern.
 • Stor ombyggnad av biblioteket med inriktning mot barn och ungdom, bättre lokaler och mer resurser till kulturskolan.

Under mandatperioden 2019 till 2022 vill Vänsterpartiet arbeta för:

 

Kultur och fritid

 • Kulturskola med lägre avgifter, på sikt avgiftsfri, med en strategi att alla barn kan ta del av utbudet.
 • Behålla och rusta upp utesimbadet.
 • Handikappanpassa de kommunala badplatserna.
 • Utveckla Fästningsholmen med ett besökscentrum – Bohusporten.
 • Utveckla meröppet på biblioteken utan minskad bemanning.

Klimat och miljö

 • Minska utsläpp och buller i innerstaden.
 • Elektrifiera Marstrandsfärjan.
 • Fler laddstolpar för elfordon.
 • Utbyggnad av pendelparkeringar.
 • Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelbanor.
 • Däcka över motorvägen, som skär som ett sår genom staden. Anlägg där ett vackert parkområde.
 • Samma taxa för kollektivtrafiken i hela kommunen.
 • Införa en kommunal elbusslinje.

Skolan

 • Behåll nuvarande gymnasieutbud – lägg inte ned restaurangprogrammet.
 • Varje skattekrona som går till skolan ska stanna där – nej till skolbolag.
 • Allt skolarbete under skoltid – inga läxor i grundskolan.
 • Ingen minskning av stödpersoner – låt lärarna fokusera på undervisningen.
 • Alla skolbibliotek ska vara bemannade.
 • Samarbete med Göteborgs universitet om ett campus i Kungälv.

Flykting- och integrationspolitik

 • Tydligare ansvar från kommunen.
 • Flyktingar, som under sin vistelse i Kungälv hunnit fylla 18 år, ska få stanna i kommunen.
 • Debatten får inte enbart handla om kostnader. Det finns en vinst i räddade människoliv.

Inflytande och demokrati

 • Bättre former för medborgarinflytande.
 • Bättre koppling mellan invånarnas vilja och politikens mål.
 • Värna demokratin. Skuggor från historien bekämpas inte med vapen – skuggor dödas med ljus.

Vård, omsorg och annan service

 • Varje skattekrona som går till vården ska stanna där – nej till privata vinstuttag.
 • Full behovstäckning inom äldreomsorg, hemtjänst och personlig assistans.
 • Större inflytande över verksamheterna för personal och brukare.
 • Kommunen ska säkerställa vårdkvaliteten.
 • Polisstationen bemannad dygnet runt alla dagar.
 • Påbörja 6-timmars arbetsdag inom en kommunal arbetsplats.

Bostäder

 • Producera fler bostäder med rimliga hyresnivåer.
 • Blandad bebyggelse med olika typer av lägenheter, även studentlägenheter och LSS-boenden.
 • Sälj inte ut stiftelsen Kungälvsbostäders fastigheter.

 

Självfallet kan inte allt genomföras under en mandatperiod, men politiken måste arbeta långsiktigt, inte locka med kortsiktiga populära dagsfrågor i avsikt att vinna röster. Men det krävs även att man förmår samverka med andra partier, bryta en förlamande blockpolitik. Bort med politiskt käbbel till förmån för ett konstruktivt politiskt arbete. Till sist ett politiskt portallöfte: Öppenhet och rättvisa. Det kostar inget och är den bästa grunden för fortsatt samhällsbygge.

Kopiera länk