Partiföreningen

 Ordförandeskapet är rullande 2016

Henry Larsson
ledamot

Camilla Rajasalo
ledamot
Erik Andreasson
suppleant

Jeanette Rigné
ledamot

Daniel Salminen
Daniel Salminen
ledamot
Pia Jacobsen
Pia Jacobsen
ledamot
Valberedning:
Knut Nordin, sammankallande
Sandra RybergRevisor: Harriet Blomqvist

Distriktsstyrelsen:

Pia Jacobsen, ordinarie
Daniel Salminen, ersättare

Knut Nordin, valberedningen

Representantskapet Västra Götalandsregionen:
Pia Jacobsen
Knut Nordin

Kommande evenemang
 1. Öppet styrelsemöte

  måndag 26 februari kl. 18:30 - 20:30
 2. Öppet styrelsemöte

  måndag 26 mars kl. 18:30 - 20:30
 3. Öppet styrelsemöte

  måndag 23 april kl. 18:30 - 20:30
 4. Öppet styrelsemöte

  måndag 28 maj kl. 18:30 - 20:30