Partiföreningen

 Ordförandeskapet är rullande 2016

Henry Larsson
ledamot

Camilla Rajasalo
ledamot
Erik Andreasson
suppleant

Jeanette Rigné
ledamot

Daniel Salminen
Daniel Salminen
ledamot
Pia Jacobsen
Pia Jacobsen
ledamot
Valberedning:
Knut Nordin, sammankallande
Sandra RybergRevisor: Harriet Blomqvist

Distriktsstyrelsen:

Pia Jacobsen, ordinarie
Daniel Salminen, ersättare

Knut Nordin, valberedningen

Representantskapet Västra Götalandsregionen:
Pia Jacobsen
Knut Nordin

Kommande evenemang
  1. Valmöte

    måndag 2 juli kl. 18:30 - 20:30