• Hem
  • Politiska uppdr...
sida

Politiska uppdrag

Kungälvs kommunfullmäktige

Erik Andreasson, ordinarie (gruppledare)
[email protected]

Knut Nordin, ordinarie
[email protected]

Björn Saletti, ordinarie
[email protected]

Kenneth Gustafson, ersättare

Henry Larsson, ersättare

 

Kommunstyrelsen

Erik Andreasson, ledamot

Utskottet för bildning och lärande: Erik Andreasson

 

Beredningar

Demokratiberedningen: Erik Andreasson

Ekonomiberedningen: Kenneth Gustafson

Beredningen för samhälle och utveckling: Henry Larsson

Kommunfullmäktiges valberedning: Björn Saletti, 1:e vice ordförande

 

Nämnder

Sociala Myndighetsnämnden: Björn Saletti, 1:e vice ordförande

Valnämnden: Ingemar Thorsson, ersättare

Överförmyndarnämnden: Liza Svanberg, ersättare

 

Råd och övriga

Ungdomsfullmäktige: Kenneth Gustafsson

 

 

Kopiera länk