artikel

Valet 2018 börjar nu!

Nästa år, 2018, är det val till kommun, region och riksdag. För att göra en bra valrörelse och driva de frågor som medlemmarna tycker är angelägna, börjar valrörelsen redan nu.

I Kungälv har Vänsterpartiet varit del av majoriteten ”De samverkande partierna”.

(V) har fått genomslag i nästan alla de frågor som vi drev i den lokala valrörelsen 2014.

Vi har betytt något för Kungälv. Bostäder byggs, barngrupperna i förskolan har blivit mindre, kollektivtrafiken förbättras, pensionärer har fria resor, skolorna har fått mer resurser.

Nu måste (V) fortsätta att göra Kungälv till en stad där jämlikheten sätts i fokus, där barnfattigdomen är borta, hyreslägenheter finns för de som inte kan eller vill äga sina bostäder och miljöfrågorna prioriteras.

Kom med och diskutera vilka lokala frågor (V) skall driva inför valet! 

Styrelsen i partiföreningen i Kungälv inbjuder alla medlemmar och sympatisörer till ett förvalsmöte.

onsdag 22 november kl. 18.30 – 20.30

 Plats: HSO-lokalen, Kongahällagatan 49 (inne på gården)

Ingen föranmälan! Alla är välkomna till en givande kväll!

Styrelsen i Vänsterpartiet Kungälv

Kopiera länk