Vår politik

      Ett starkt Vänsterparti i Kungälv!

  • Ett starkt Vänsterparti är en garant för välfärden i vår kommun
  • Ett starkt Vänsterparti bygger hyresbostäder i HELA kommunen till ALLA 
  • Ett starkt Vänsterparti satsar på en gratis och utbyggd kollektivtrafik i kommunen och över kommungränsen

I Kungälv ingår  Vänsterpartiet i Samverkanspartierna som är i majoritet och har en gemensam plattform. Läs den här:

Politisk_plattform Samverkanspartierna

Kommentera

Kommande evenemang
  1. Öppet styrelsemöte

    måndag 28 maj kl. 18:30 - 20:30
  2. Valmöte

    måndag 11 juni kl. 18:30 - 20:30