• Hem
  • Vår politik
sida

Vår politik

      Ett starkt Vänsterparti i Kungälv!

  • Ett starkt Vänsterparti är en garant för välfärden i vår kommun
  • Ett starkt Vänsterparti bygger hyresbostäder i HELA kommunen till ALLA 
  • Ett starkt Vänsterparti satsar på en gratis och utbyggd kollektivtrafik i kommunen och över kommungränsen

I Kungälv ingår  Vänsterpartiet i Samverkanspartierna som är i majoritet och har en gemensam plattform. Läs den här:

Politisk_plattform Samverkanspartierna

Kopiera länk