Vår politik

      Ett starkt Vänsterparti i Kungälv!

 • Ett starkt Vänsterparti är en garant för välfärden i vår kommun
 • Ett starkt Vänsterparti bygger hyresbostäder i HELA kommunen till ALLA 
 • Ett starkt Vänsterparti satsar på en gratis och utbyggd kollektivtrafik i kommunen och över kommungränsen

I Kungälv ingår  Vänsterpartiet i Samverkanspartierna som är i majoritet och har en gemensam plattform. Läs den här:

Politisk_plattform Samverkanspartierna

Kommentera

Kommande evenemang
 1. Valmöte

  måndag 9 april kl. 18:30 - 20:30
 2. Öppet styrelsemöte

  måndag 23 april kl. 18:30 - 20:30
 3. Öppet styrelsemöte

  måndag 28 maj kl. 18:30 - 20:30