Styrelse

Ordförande

Erik Andreasson

Kassör

Jeanette Rigné

Ledamöter

Camilla Rajasalo

Henry Larsson

Sandra Ryberg

Kommande evenemang
  1. Öppet styrelsemöte

    onsdag 27 december kl. 18:30 - 20:30