Styrelse

Ordförande

Erik Andreasson

Kassör

Andreas Antelid

Sekreterare

Saga Stenlöf

Ledamöter

Knut Nordin

Henry Larsson

Kommande evenemang
  1. Öppet styrelsemöte

    måndag 28 maj kl. 18:30 - 20:30
  2. Valmöte

    måndag 11 juni kl. 18:30 - 20:30