• Hem
  • Politiska uppdr...
sida

Politiska uppdrag

Representanter i Kungälvs kommunfullmäktige

Knut Nordin, gruppledare
[email protected]
070-859 36 23

Björn Saletti, ordinarie
[email protected]

Ingemar Thorsson, ordinarie

Harriet Blomqvist, ersättare

Kenneth Gustafson, ersättare

 

Kommunstyrelsen

Knut Nordin, ersättare

Bildningsutskottet: Knut Nordin

 

Beredningar

Demokratiberedningen: Erik Andreasson

Ekonomiberedningen: Kenneth Gustafson

Framtids- och utvecklingsberedningen: Henry Larsson

Välfärdsberedningen: Harriet Blomqvist

Kommunfullmäktiges valberedning: Björn Saletti, ersättare

 

Nämnder

Miljö och Byggnadsnämnden: Jeanette Rigné, ersättare

Sociala Myndighetsnämnden: Björn Saletti, ordförande

Valnämnden: Ingemar Thorsson, ersättare

Överförmyndarnämnden: Ingemar Thorsson, ersättare

 

Råd och övriga

Kommunfullmäktiges pensionärsråd: Henry Larsson

Rådet för funktionshinderfrågor: Harrieth Blomqvist

Ungdomsfullmäktige: Kenneth Gustafsson

 

Övrig representation

Göteborgsregionens förbundsfullmäktige: Ingemar Thorsson

Bohus Räddningstjänstförbund: Ingemar Thorsson, ersättare

 

Nämndemän Tingsrätten Göteborg

Camilla Rajasalo

Björn Saletti

 

Nämndeman Hovrätten för Västra Sverige

Björn Saletti

Kopiera länk