artikel

Mycket vill ha mer

Insändare i Kungälvsposten den 27 mars 2018:

Den 15 mars fattade Nordeas bolagsstyrelse det formella beslutet att flytta sin verksamhet till Helsingfors. Detta efter att förra året ha hotat med att flytta sin verksamhet från Sverige om inte “rätt” politiska beslut fattades angående bankernas inbetalningar till riskreserven. Ett stort företag i miljardklassen som hotar att flytta sin verksamhet när inte “rätt” förutsättningar erbjuds… Känns det här scenariot igen?

Det finns klara likheter mellan det skådespel vi nu beskådar på den nationella scenen med det som vi fått ta del av på den lokala arenan här i Kungälv. I likhet med Nordea har Orkla nämligen inte heller “rätt” förutsättningar att bedriva sin verksamhet här i Kungälv. Här sägs det handla om att man inte har möjlighet att “utveckla verksamheten utan att det blir en belastning för omgivningen” (Kungälvsposten 180118) och man vill därför vill flytta sin verksamhet utomlands. Även om retoriken från Orkla inte är lika hotfull som från Nordea blir effekten densamma. Förväntningarna är höga på att politikerna i Kungälv nu skall komma med lösningar och attraktiva erbjudanden för att få Orkla att välja att fortsätta sin verksamhet i Kungälv.

Vi som väljer att kalla oss demokratiska socialister känner igen mönstret och ser hur det blottlägger kapitalismens brister och ojämlikheter. Ytterligare en sak som förenar vårt lokala skådespel med det som utspelar sig på nationalscenen är att det är den aldrig avtagande vinsthungern som är regissör i dramat. I Nordeas fall innebär flytten en ökad vinst på över en miljard och herr Styrelseordförande förklarar det hela själv tydligt: “Företagande fungerar ju inte så att man tjänar en viss summa och sedan nöjer man sig och går hem” (SVT nyheter, 170316) Och det handlar här om ett företag som under 2016 gjorde en vinst på 40 000 000 000 kronor. Aldrig har väl uttrycket mycket vill ha mer passat bättre in för att förklara en situation.

Vi i Vänsterpartiet stödjer den fackliga kampen på Göteborgs kex och kommer alltid kämpa för ett rättvisare samhälle där inte de med störst ekonomiska muskler kan styra och ställa hur de vill!

Vänsterpartiet Kungälv

 

Kopiera länk